De kloof tussen boer en burgers

Een prachtig artikel in Dagblad Trouw over de “kloof” tussen boer en burgers. Bij Boeren van Nederland geloven we in het dichten van die kloof.

Boeren van Nederland is een groep enthousiaste boeren vanuit verschillende sectoren en we stimuleren het gesprek tussen boer en burgers.

Zo zijn er bijvoorbeeld met de valentijnsactie 250 boeren geweest die een date hebben gehad met iemand van buiten de agrarische bubbel.

Daarnaast zijn er boeren bezig met een eigen #boerenchallenge om zo het gesprek op te zoeken.

Mooie voorbeelden zijn de challenges van Jeanet Brandsma: wat eten we over 10 jaar?, die van Karolien Hupkes, zij zet landbouwhuisdieren in het zonnetje, Gerda Briene die schrijft over wat Fipronil betekent heeft of wat dacht je van Heleen Lansink-Marissen die een eigen glossy gaat uitbrengen.

We zitten nu in fase dat we een projectplan voor de komende jaren bijna klaar hebben, daarbij hebben we rondom de tafel gezeten met partners vanuit de agrarische periferie en ook uitdrukkelijk met maatschappelijke partners omdat we gaan voor een gezamenlijke duurzame landbouw.
En met duurzaam bedoelen wij dan: economisch rendabel, sociaal gewenst en goed voor het milieu.

Kortom we staan open voor contact en wil je ons volgen? Dat kan op Facebook, Twitter en Instagram.

https://www.trouw.nl/groen/de-kloof-tussen-boer-en-burger-moet-worden-gedicht~a78dd3c4/

 

Geef een reactie