Wat drijft ons?

Wij vinden het essentieel dat wij als boeren zelf actief deelnemen aan maatschappelijk debat en ons geluid laten horen. De verbinding zoeken met samenleving is nodig voor toekomst van de landbouw. Denk aan onderwerpen waar boer en samenleving gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, zoals voedsel, landschap en dierenwelzijn. Zodat boer en samenleving elkaar beter begrijpen en samen kunnen zoeken naar oplossingen of nieuwe wegen. Want boeren en burgers spreken elkaar zelden écht. Over wat ons bezighoudt en wat we daarin van elkaar verwachten. Hoe we samen aan de toekomst willen bouwen. Daar wil Boeren van Nederland graag verandering in brengen!